Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

Thư Viện

TCVN 8870:20TCVN 8870:2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn,
TCVN 8871 -1÷6:2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ...
TCVN 8868:2011 - THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH SỨC KHÁNG CẮT KHÔNG CỐ KẾT - KHÔNG THOÁT NƯỚC VÀ CỐ KẾT - THOÁT NƯỚC CỦA ĐẤT DÍNH TRÊN THIẾT BỊ NÉN BA TRỤC
Hôm qua (25/03), Chính phủ ban hành Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, có một số quy định đáng chú ý như: - Chi phí ...
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015 và thay thế Nghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án ...
Theo Nghị định 119/2015/NĐ-CP , các đối tượng sau phải mua bảo hiểm (BH) bắt buộc trong đầu tư xây dựng (ĐTXD): - Trừ các công trình liên quan quốc phòng, ...

Giới thiệu

Dự án

Tin tức