Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam
Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN

TCVN 8868:2011 - THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH SỨC KHÁNG CẮT KHÔNG CỐ KẾT - KHÔNG THOÁT NƯỚC VÀ CỐ KẾT - THOÁT NƯỚC CỦA ĐẤT DÍNH TRÊN THIẾT BỊ NÉN BA TRỤC
TCVN 8871 -1÷6:2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ...
TCVN 8870:20TCVN 8870:2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn,
22TCN 59-84- Quy trình Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính với xi măng
17
Tháng01
TCVN_4054-2005
22TCN 354-2006- Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc axít
TCXDVN 333:2005 - Tiêu chuẩn thiết kế - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đô thị
TCXDVN 33:2006 - Tiêu chuẩn thiết kế - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình
22 TCN 06-77- Quy chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước
22 TCN 334-2006- Quy trình thi công & nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô

Giới thiệu

Dự án

Tin tức