Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

NĂNG LỰC - KINH NGHIỆM

16-12-2016

TRUNG NAM C.I.C CORP là đơn vị tư vấn chuyên thực hiện các dịch vụ: khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án và thí nghiệm kiểm định chất lượng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

Sau hơn 12 năm hoạt động với đội ngũ cán bộ, nhân viên năng động, giàu kinh nghiệm, có trình độ và chứng chỉ hành nghề phù hợp, đầy đủ, TRUNG NAM C.I.C CORP đã được công nhận và được Bộ Xây dựng cấp các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên các lĩnh vực chủ yếu như sau:

 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được Bộ Xây dựng cấp ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được Sở Xây dựng cấp ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được Sở Xây dựng cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018

 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được Sở Xây dựng cấp ngày 09 tháng 9 năm 2019

Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

được Bộ Xây dựng cấp ngày 31 tháng 01 năm 2019 cho LAS-XD698

 

 

Chứng nhận ISO 9001:2015


Thông tin khác

Giới thiệu

Dự án

Tin tức