Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

Quyết định số 467/QĐ-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Bộ Xây dựng Công nhận bổ sung khả năng thực h

28-08-2019
Năm 2014, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, LAS-XD 698 nâng cấp, mua sắm thêm máy móc, thiết bị để bổ sung thêm nhiều phép thử trong phòng và hiện trường và đã được Bộ Xây dựng cấp xem xét, cấp Quyết định số 467/QĐ-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2014.

 

DOC051217gggggbbbv_001.jpg

 


Giới thiệu

Dự án

Tin tức