Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

Thư Viện

Phần mềm "Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh" là một ứng dụng được phát triển và quản lý bởi Sở Quy hoạch-Kiến trúc nhằm cung cấp thông tin quy ...
Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của TPHCM
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định ...
22 TCN 304-2003- Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công & nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên
22 TCN 334-2006- Quy trình thi công & nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô
22 TCN 06-77- Quy chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước
TCXDVN 33:2006 - Tiêu chuẩn thiết kế - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình
TCXDVN 333:2005 - Tiêu chuẩn thiết kế - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đô thị
22TCN 354-2006- Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc axít
22TCN 59-84- Quy trình Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính với xi măng

Giới thiệu

Dự án

Tin tức