Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam
Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Thư Viện

Tháng 5 năm 2019, TP.HCM giới thiệu mời gọi đầu tư vào tổng cộng 210 dự án, với tổng nhu cầu vốn đầu tư là 1.183.610 tỷ đồng, tương đương 53.804 triệu ...
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015
Phần mềm "Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh" là một ứng dụng được phát triển và quản lý bởi Sở Quy hoạch-Kiến trúc nhằm cung cấp thông tin quy ...
Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của TPHCM
17
Tháng01
TCVN_4054-2005
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định ...
22 TCN 304-2003- Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công & nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên
22 TCN 334-2006- Quy trình thi công & nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô
22 TCN 06-77- Quy chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước
TCXDVN 33:2006 - Tiêu chuẩn thiết kế - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình

Giới thiệu

Dự án

Tin tức