Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

Nâng cấp đường số 7 – P. Bình Hưng Hòa 20-12-2016

20-12-2016
Nâng cấp đường số 7 – P. Bình Hưng Hòa 20-12-2016

Tên dự án

Nâng cấp đường số 7 – P. Bình Hưng Hòa

Địa điểm thực hiện

Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư

Ban Quản Lý Đầu Tư XDCT huyện Bình Chánh

Cấp công trình

Cấp …

Thời gian thực hiện

Từ tháng: 24/02/2016

Đến tháng:……..năm 201….

Nội dung công việc thực hiện

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình

 
 

Giới thiệu

Dự án

Tin tức