Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam
Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Nâng cấp đường số 7 – P. Bình Hưng Hòa 20-12-2016

20-12-2016
Nâng cấp đường số 7 – P. Bình Hưng Hòa 20-12-2016

Tên dự án

Nâng cấp đường số 7 – P. Bình Hưng Hòa

Địa điểm thực hiện

Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư

Ban Quản Lý Đầu Tư XDCT huyện Bình Chánh

Cấp công trình

Cấp …

Thời gian thực hiện

Từ tháng: 24/02/2016

Đến tháng:……..năm 201….

Nội dung công việc thực hiện

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình

 
 

Giới thiệu

Dự án

Tin tức