Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

Nâng cấp đường Lương Định Của, quận 2 (Đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định)

20-12-2016
Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình

Tên dự án

Nâng cấp đường Lương Định Của (Đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định)

Địa điểm thực hiện

Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư

Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 2

Cấp công trình

Cấp …

Thời gian thực hiện

Từ tháng: 02/02016

Đến tháng:……..năm 201….

Nội dung công việc thực hiện

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình

 

Giới thiệu

Dự án

Tin tức