Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

Thành lập và tổ chức hoạt động Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - mã số LAS-XD698

12-05-2017
Năm 2008, TRUNG NAM C.I.C quyết định thành lập và tổ chức hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành và đã được Bộ Xây dựng đánh giá, công nhận tại Quyết định số 1201/QĐ-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2008 về Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - mã số LAS-XD698.

 

DOC051217gggggbbbv_001.jpg

 

Năm 2014, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, LAS-XD 698 nâng cấp, mua sắm thêm máy móc, thiết bị để bổ sung thêm nhiều phép thử trong phòng và hiện trường và đã được Bộ Xây dựng cấp xem xét, cấp Quyết định số 467/QĐ-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2014.

 

DOC051217gggggbbbv_001.jpg

 

 


Giới thiệu

Dự án

Tin tức