Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TÂNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (MDTIDP)

07-01-2017
Khảo sát địa hình, địa chất, Lập TKBVTC-DT và Giám sát thi công xây dựng

XÂY DỰNG CẦU PHẬT ĐÁ

1.    Địa điểm xây dựng: Tân Phước, Tiền Giang.

2.    Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đường thủy phía Nam.

3.    Thời gian thực hiện : 2014.

4.    Đặc điểm của dự án:

 - Chiều dài tuyến L = 620m.

 - Công trình thuộc loại đường  khu vực, Cấp công trình đường cấp III, Vận tốc thiết kế 40km/h.

 - Công trình cầu Cấp cấp II, Quy mô cầu BTCT và BTCT DUL vĩnh cữu, Tải trọng thiết kế HL93 và người đi bộ.

 - Mặt cắt ngang đường rộng 12m bao gồm đường hai làn xe chạy và phần vỉa hè hai bên.

 - Quy mô đầu tư bao gồm phần đường đầu cầu, phần cầu, phần thoát nước, phần chiếu sáng.

5.   Phạm vi thực hiện công tác tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Lập báo cáo KTKT  và dự toán công trình xây dựng.

 

XÂY DỰNG CẦU AN THẠNH

1.    Địa điểm xây dựng: An Thạnh, Long An.

2.    Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đường thủy phía Nam.

3.    Thời gian thực hiện : 2014.

4.    Đặc điểm của dự án:

 - Chiều dài tuyến L = 620m.

 - Công trình thuộc loại đường  khu vực, Cấp công trình đường cấp III, Vận tốc thiết kế 40km/h.

 - Công trình cầu Cấp cấp II, Quy mô cầu BTCT và BTCT DUL vĩnh cữu, Tải trọng thiết kế HL93 và người đi bộ.

 - Mặt cắt ngang đường rộng 12m bao gồm đường hai làn xe chạy và phần vỉa hè hai bên.

 - Quy mô đầu tư bao gồm phần đường đầu cầu, phần cầu, phần thoát nước, phần chiếu sáng.

5.   Phạm vi thực hiện công tác tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Lập báo cáo KTKT  và dự toán công trình xây dựng.


Giới thiệu

Dự án

Tin tức