Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

XÂY DỰNG MỚI CẦU ÔNG BỒN

07-01-2017
Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình

XÂY DỰNG MỚI CẦU ÔNG BỒN

1.    Địa điểm xây dựng: Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp HCM.

2.    Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 2.

3.    Thời gian thực hiện : 2016.

4.    Đặc điểm của dự án:

 - Chiều dài tuyến L = 270m.

 - Công trình thuộc loại đường  khu vực, Cấp công trình đường cấp II, Vận tốc thiết kế 60km/h.

- Công trình cầu Cấp cấp IV, Quy mô cầu BTCT và BTCT DUL vĩnh cữu, Tải trọng thiết kế HL93 và người đi bộ.

 - Mặt cắt ngang đường rộng 30m bao gồm đường bốn làn xe chạy và phần vỉa hè hai bên.

 - Quy mô đầu tư bao gồm phần đường đầu cầu, phần cầu, phần thoát nước, phần cây xanh, phần chiếu sáng.

5.   Phạm vi thực hiện công tác tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.


Giới thiệu

Dự án

Tin tức