Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

Khen thưởng

13-12-2016

Tham gia Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tại Xã Nhơn Đức - huyện Nhà Bè

Thư cảm ơn năm 2012

Description: http://genknews.genkcdn.vn/thumb_w/660/2018/6/23/photo-1-15297386388862142051361.jpg

 

Thư cảm ơn năm 2013

Description: http://genknews.genkcdn.vn/thumb_w/660/2018/6/23/photo-1-15297386388862142051361.jpg

 

Tham gia các Giải bóng đá giao hữu

 

Description: http://genknews.genkcdn.vn/thumb_w/660/2018/6/23/photo-1-15297386388862142051361.jpg

 

 

Description: http://genknews.genkcdn.vn/thumb_w/660/2018/6/23/photo-1-15297386388862142051361.jpg

 

Description: http://genknews.genkcdn.vn/thumb_w/660/2018/6/23/photo-1-15297386388862142051361.jpg

 

Description: http://genknews.genkcdn.vn/thumb_w/660/2018/6/23/photo-1-15297386388862142051361.jpg

 

 

 


Thông tin khác

Giới thiệu

Dự án

Tin tức