Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG LÊ CƠ - QUẬN BÌNH TÂN

07-01-2017
Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư và thiết BVTC-DT xây dựng công trình

NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG LÊ CƠ PHƯỜNG AN LẠC

1.    Địa điểm xây dựng: Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp HCM.

2.    Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Bình Tân.

3.    Thời gian thực hiện : 2016.

4.    Đặc điểm của dự án:

 - Chiều dài tuyến L = 435m.

 - Công trình thuộc loại đường phân khu vực, Cấp công trình cấp III, Vận tốc thiết kế 40km/h.

 - Mặt cắt ngang đường rộng 22m bao gồm đường bốn làn xe chạy và phần vỉa hè hai bên.

 - Quy mô đầu tư bao gồm phần đường, phần thoát nước, phần cây xanh, phần chiếu sáng, phần ngầm hóa cống bễ kỹ thuật.

5.   Phạm vi thực hiện công tác tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.


Giới thiệu

Dự án

Tin tức