Giới thiệu

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trung Nam – Las XD 698 Chuyên thực hiện các dịch vụ tư vấn: KHẢO SÁT - THIẾT KẾ - GIÁM SÁT - THÍ NGHIỆM