Giới thiệu

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trung Nam "TIẾN ĐỘ - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ"

Với các chức năng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng chuyên nghiệp TƯ VẤN THIẾT KẾ - KHẢO SÁT - THẨM TRA - GIÁM SÁT - ĐẤU THẦU - QUẢN LÝ DỰ ÁN - KIỂM ĐỊNH THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU các dự án giao thông ...