Thực hiện định kỳ điều tra, đánh giá đất đai

19-12-2016
(Xây dựng) - Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai theo định kỳ nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý đất đai.

Giới thiệu

Dự án

Tin tức