Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN SAU NĂM 2020

19-12-2016
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 08 tháng 04 năm 2013

 

 

Hệ thống giao thông đường bộ - đường sắt - đường thủy

qh_hcm-hethonggiaothongduongbo.jpg

Hệ thống đường trên cao

qh_hcm-hethonggiaothongduongbo.jpg

Hệ thống đường phố chính

qh_hcm-hethonggiaothongduongbo.jpg

Hệ thống đường sắt Quốc Gia

qh_hcm-hethonggiaothongduongbo.jpg

Hệ thống đường sắt đô thị

qh_hcm-hethonggiaothongduongbo.jpg

 

 

 


Giới thiệu

Dự án

Tin tức