Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

Lĩnh vực hoạt động

13-12-2016

- Khảo sát địa hình, địa chất xây dựng công trình;

- Lập báo cáo đầu tư, đề xuất dự án;

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thiết kế kỹ thuật, thi công - tổng dự toán  công trình giao thông, thủy lợi, đường thủy và dân dụng-công nghiệp;

- Thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình;

- Giám sát thi công xây dựng công trình;

- Quản lý dự án xây dựng công trình;

- Kiểm định chất lượng công trình;

- Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 698.


Thông tin khác

Giới thiệu

Dự án

Tin tức