Nâng cấp mở rộng đường Lê Tấn Bê (đoạn từ Kinh Dương Vương đến Đại Lộ Võ Văn Kiệt)

20-12-2016
Nâng cấp mở rộng đường Lê Tấn Bê (đoạn từ Kinh Dương Vương đến Đại Lộ Võ Văn Kiệt)

Tên dự án

Nâng cấp mở rộng đường Lê Tấn Bê (đoạn từ Kinh Dương Vương đến Đại Lộ Võ Văn Kiệt)

Địa điểm thực hiện

Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư

Ban Quản Lý Đầu Tư XDCT Quận Bình Tân

Cấp công trình

Cấp …

Thời gian thực hiện

Từ tháng: 24/02/2016

Đến tháng:……..năm 201….

 


Giới thiệu

Dự án

Tin tức